Van een eerste idee naar een succesvol digitaal product

Pieter van Kessel

End-to-end digital product management

lean startup, agile, UX, software development, analytics

Hoe ik help

Begeleiding van een eerste idee naar een succesvol digitaal product met een bewezen product management aanpak

Mijn aanpak is gebaseerd op bewezen methoden, raamwerken en gereedschappen, zoals customer development, lean startup en agile development.

Visie, strategie en product bepalen

Ik help je opeenvolgend met het bepalen van je visie, strategie en product. Ik zet mijn ervaring met het bepalen van visie, strategie en innovatieve digitale producten in om samen met je die weg te vinden.

Idee valideren

Ik help je je idee valideren, voorafgaand aan de realisatie van het product. In de eerste fase van de validatie stellen we vast of het probleem de moeite van het oplossen waard is en in de tweede fase testen we hoe goed de oplossing het probleem oplost. In beide fasen vindt kwalitatief onderzoek plaats. In de tweede fase worden hierbij prototypes ingezet.

Product ontwerpen

Ik begeleid het ontwerp van de eerste versie van je product. Dit omvat het specificeren van de eerste feature-set, een interactie en visueel ontwerp. De creatie van verschillende prototypes vormt een belangrijk onderdeel.

Product bouwen

Ik begeleid de bouw van je product. Het product wordt incrementeel en iteratief gerealiseerd. De bouw omvat ook documentatie, testen, continuous integration en continuous deployment.

Product optimaliseren

Ik laat je zien hoe je kwantitatief onderzoek kan inzetten om je product te optimaliseren.

Technologie bepalen

Ik help je met het maken van weloverwogen beslissingen ten aanzien van de technologie die ingezet gaat worden.

Team formeren

Ik help je een geweldig team rond het product te formeren. Het is van essentieel belang voor de ontwikkeling en het uiteindelijke succes van je product dat de juiste vaardigheden tijdig aanwezig zijn binnen je team.

Ik pas goed wanneer je ...

• Een product-, project- of bedrijfsidee hebt, maar niet weet waar te beginnen.

• Een gevestigd bedrijf bent, dat wil innoveren met een digitaal product.

• Product management expertise nodig hebt, maar nog niet klaar bent om een fulltime product manager aan te nemen.

• Een gevestigd bedrijf bent dat op zoek is naar een freelance / ad interim product manager.

• Hulp nodig help bij het bepalen visie, strategie en product.

Ik ben meestal niet echt geschikt wanneer je ...

• Zoekt naar een training voor product management.

Wie ik ben

Gedreven door een oprechte passie om zinvolle digitale producten te realiseren

Mijn naam is Pieter van Kessel en ik ben een product manager met een uitgebreide achtergrond in uiteenlopende digitale producten (o.a. web, mobile en desktop apps) en business modellen (o.a. SaaS).

Mijn liefde voor product management wordt ingegeven door het verlangen om problemen op te lossen en dingen beter te maken.

Nu heb ik het mijn missie gemaakt om zo veel mogelijk relevante problemen op te lossen en zinvolle digitale producten te realiseren.

Ik ben erg geïnteresseerd in de praktische toepassing van emerging technologies zoals augmented reality, artificial intelligence en blockchain. Ook vind ik het leuk om de geschiedenis van technologie te bestuderen.

Daarnaast geniet ik van tijd doorbrengen met mijn gezin, wandelen, fietsen en klussen.

Kom in contact

Vertel me over je nieuwe project en hoe we kunnen samenwerken

Heb je een algemene vraag?
Houd het simpel, stuur me een e-mail: hallo@pietervankessel.nl of bel me: +31 (0)6 180 900 96.

Pieter van Kessel
De Heufkens 15
5502RE
Veldhoven
KvK 70503125